top of page

Modenhedsbarometer

Modenhedsbar2.JPG

Modenhedsbarometeret anvendes til visualisering af resultaterne af de aftalte servicemål, så det er tydeligt, hvordan parternes virkelighedsopfattelse er, at den organisatoriske modenhed. 

bottom of page